Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

24 Jan 2022

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096290

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096197

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096280

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096187

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096282

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096189

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096254

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096251

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096160

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096155

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096236

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096136

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096308

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096261

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096215

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096168

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096268

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096175

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096298

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096246

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096205

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096148

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096270

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096177

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096297

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096204

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096243

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096143

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096269

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096176

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096252

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096157

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096240

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096140

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096286

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096193

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096295

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096202

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096273

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096180

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096287

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096194

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096291

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096198

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096303

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096210

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096231

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096131

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096245

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096145