Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

24 Jan 2022

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096232

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096132

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096250

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096249

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096154

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096153

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096242

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096142

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096283

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096190

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096306

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096213

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096229

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096129

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096239

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096139

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096228

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096128

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096294

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096201

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096293

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096200

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096277

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096184

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096301

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096208

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096281

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096188

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096272

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096179

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096253

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096159

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096259

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096166

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096310

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096217

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096244

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096144

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096302

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096209

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096305

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096212

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096279

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096186

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096307

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096214

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096299

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096206

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096226

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096126