Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

24 Jan 2022

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096248

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096152

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096256

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096162

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096274

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096181

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096267

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096174

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096235

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096135

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096300

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096207

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096260

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096237

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096167

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096137

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096262

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096169

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096263

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096170

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096264

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096171

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096227

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096127

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096276

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096183

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096288

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096265

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096195

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096172

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096296

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096203

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096284

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096191

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096257

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096163

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096238

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096138

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096258

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096164

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096230

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096130

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096275

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096266

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096182

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096173

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096234

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096134

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096309

Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 – Dior Haute Couture – Runway

 • People: Model
24 Jan 2022 51096216