Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

03 Mar 2022

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232858

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232859

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232844

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232850

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232837

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232838

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232835

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232834

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232857

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232833

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232843

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232849

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232848

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232839

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232831

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232832

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232847

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232841

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232854

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232845

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232846

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232853

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232851

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232836

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232842

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232860

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232856

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232840

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232852

Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 - Uma Wang - Runway

 • People: Model
23 Feb 2022 51232855